About Us

Giới thiệu

VinaHC Tivi

VinaHC TiVi

Sản Phẩm

Our Products

Lemongrass Stick

Minced Lemongrass

Lemongrass

Citronella Seedings

Citronella Oil

Minced Lemongrass Stick

Lemongrass Stalk

Dried Lemongrass Leave

Lemongrass Oil

Củ sả cắt lát

Sả cây tươi

Giống sả java

Tinh dầu sả java

Sả cộng cắt lát

Củ sả tươi

Lá sả sấy khô

Tinh dầu sả chanh

Knowledge

Kiến thức về sả